Начален етап

 • Училищни ръководители
 • https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=yuQAB7W&lang=bg
 • Учители
 • https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=AVQSBgq&lang=bg
 • Ученици
 • https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=BozRAOC&lang=bg

 

Прогимназиален етап

 • Училищни ръководители
  https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=zpLXEzK&lang=bg

 • Учители
  https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=HXRxCNe&lang=bg

 • Ученици
  https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=Tmf3HBg&lang=bg