centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
en an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Сгради

centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

класни стаи

centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ftware like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Предучилищна група

centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

VR Senovo

VR SENOVO е проект, който стартита с начолото на учебната 2018/2019 година. Това е класна стая, която има много предназначения и благодарение на доброто планиране и многото технологии заложени в изграждането и, отнема до 2 минути тя да се трансформира в кино зала, ТВ студио, зала за спортни дейности, фитнес, танци и най-вече портал за виртуална реалност.

С помощта на новите технологии, можем да заведем нашите възпитаници, където поискат по света, а и извън него. Това е една различна учебна среда, където учениците могат да бъдат част от исторически събия, да разгледат исторически и природни забележителности и други.

В основата на този проект е заложено не само ползването на готова продукция, а създаването и. Ние усилиено работим над това да заснемем, обработим и предоставим на учениците материал, пряко свързан с българското историческо и природно наследство, който посредством навите технологии ще бъде по-лесно от всички деца в нашата мрежа.

 

IT кабинет

Училището разполага с модернизиран компютърен кабинет, където възпитаниците ни спокойно да работят по учебния материал, а след часовете кабинета се превръща в основен лост на нашите свободно избирателни програми (DIGITAL “GRAPHICS & WEB DEVELOPMENT”, “PHOTOGRAPHY & FILM MAKING” и не на последно място “PROGRAMING & ROBOTICS” )